AC/DC

Assessment / Development  Centre ( AC/DC, Centrum lub Ośrodek Oceny )  to metoda oceny  polegająca na  obserwacji zachowań uczestników, pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny.  Assessment  ma charakter selekcyjny a Development  rozwojowy ( badający potencjał ).  Na AC/DC mogą składać się zadania indywidualne, grupowe ( z przypisanymi rolami lub nie ), prezentacje, wywiad kompetencyjny czy testy psychometryczne.  Oceny dokonują przygotowani asesorzy;