Gra rekrutacyjna

4c-3Gry rekrutacyjne coraz częściej służą do zwiększenia efektywności procesu rekrutacji. Stanowią ciekawą i fektywną alternatywę / uzupełnienie dla tradycyjnych metod AC/DC.

Dysponuję zamówionym przez siebie innowacyjnym narzędziem rekrutacyjnym  – grą planszową  4centre.

Psychometryczna gra planszowa 4centre jest zaawansowanym narzędziem sprawdzającym wybrane kompetencje uczestników biorących udział w grze. Kompetencje są mierzone na podstawie opcji decyzyjnych podejmowanych przez uczestników gry i skorelowanych z prowadzoną rozgrywką. Gra została zaprojektowana tak, aby umożliwić półautomatyczne dokonywanie oceny przy użyciu odpowiedniego klucza kompetencyjnego.

Posiadając wyniki z gry rekrutacyjnej oraz informacje po odbytej rozmowie, uzyskujemy pełniejszy obraz kompetencji,  dzięki czemu możemy podjąć trafniejsze decyzje personalne.