Rekrutacja i selekcja

Usługa rekrutacji i selekcji  pracowników obejmuje  wybrane/wszystkie poniższe elementy:

  • Badanie potrzeb personalnych, pożądanych kompetencji i kwalifikacji,  opis stanowiska
  • Redakcja i publikacja ogłoszenia rekrutacyjnego, współpraca z mediami
  • Analiza napływających aplikacji
  • Budowanie i aktualizacja bazy kandydatów
  • Zapewnienie ochrony danych osobowych i  przestrzeganie innych  wymogów GIODO
  • Wstępne wywiady telefoniczne, spotkania rekrutacyjne, ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna
  • Tradycyjnie prowadzona metoda oceny Assessment / Development  Centre
  • Innowacyjna  metoda oceny kandydatów –  grywalizacja ( gra rekrutacyjna )
  • Przeprowadzenie testów psychometrycznych
  •  Sprawdzenie referencji wybranych kandydatów
  • Raport rekomendacyjny dla klienta, przedstawienie kandydatów
  • l. Przekazanie wszystkim kandydatom informacji zwrotnej
  • Udzielenie gwarancji  na usługę