Assessment / Development Centre (AC/DC) to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny kompetencji