Testy kompetencyjne

TESTY KOMPETENCYJNE POMAGAJĄ:

„przejrzeć” kandydata do pracy i ocenić jego potencjał oraz faktyczne kompetencje.

Profilowanie osobowości zawodowej kandydata oraz ocena jego zdolności intelektualnych i aktualnych kompetencji przy wykorzystaniu baterii starannie dobranych narzędzi psychodiagnostycznych.

ocenić ryzyko personalne związane z zatrudnieniem danego kandydata

Analiza wewnętrznych ograniczeń kandydata i jego cech wyróżniających in minus oraz wykorzystanie tej wiedzy w procesie podejmowania decyzji o zatrudnieniu.

ustalić wymagania predyspozycyjne i kompetencyjne stanowiska pracy lub roli zawodowej.

Zastosowanie narzędzi profilujących do opisu wymagań stanowisk pracy/ról zawodowych.

Informacje uzyskane w badaniu testem kompetencyjnym:

Identyfikacja utalentowanych kandydatów do pracy

Wynik podany w postaci stopnia dopasowania (wyrażonego w procentach) profilu kandydata do profilu oczekiwanego przez firmę
Dodatkowo badanie zwraca szczegółową charakterystykę indywidualnych predyspozycji i mocnych stron, a także ryzyka personalnego

TROCHĘ PSYCHOMETRII